Voorwaarden

* Al onze prijzen zijn per stuk en per dag mits Anders vermeld, Betaling dient betaald te zijn, minimaal een dag voor levering.
of bij afhalen / bezorging contant.

* Bezorg en ophaal kosten zijn niet in de huurprijs inbegrepen.
Wij bezorgen al onze spullen 7 dagen per week met onze eigen bezorg service ( huur vanaf € 50,- ) voor onze bezorg tarieven . ( zie bezorg lijst)

*De huurder dient bij ontvangst de gehuurde goederen te controleren, en evt. beschadigingen direct aan ons te melden, dit voor het in gebruik nemen van de goederen.
Huurder verklaart de huurgoederen, in goede staat te hebben ontvangen

* Beschadiging, verlies, diefstal, breuk aan goederen , door welke oorzaak dan ook, tijdens de huurperiode, is altijd voor de rekening van de huurder, ook de uit schade voort komende kosten .
LET OP : dit is niet uw borg bedrag ! De huurder verplicht zich, voor de goederen in te staan ,verzekert te zijn of te verzekeren.

* Het is de huurder niet toegestaan zonder toestemming van de verhuurder, de gehuurde goederen onder te verhuren of door te geven, en terug te bezorgen op de vermelde tijd en datum zoals over een gekomen en op de boeking is aangegeven.

* Huurgoederen dienen na gebruik te worden schoongemaakt ( mits anders vermeld ) indien gehuurde spullen niet schoon terug komt , worden hier voor een schoonmaakkosten in rekening gebracht. dit met een minimaal bedrag van € 15,- .

* De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan als gevolg van of in verband met gebruik van de gehuurde goederen.
de Huurder neemt deze aanspraak op zich.

* Alle offertes zijn vrijblijvend en kunnen ten alle tijden zonder opgave van reden door ons worden ingetrokken.
Party Fun behoudt het recht, vervangende items te leveren indien er sprake is van mankementen aan het materiaal.

* Bij leveren en/of retour halen van goederen op een afgesproken tijd dient de huurder, zorg te dragen voor een vrije doorgang ( 90 cm voor Springkussens ) en/ of een vrije plaats op de
begane grond, waar goederen moeiteloos geplaatst en opgehaald kunnen worden.
Is dit niet het geval dan wordt € 35.- per uur per persoon in rekening gebracht.

*KOSTEN ANNULERING
Annulering , ( met uitzondering van springkussens bij slecht weer ) wordt een bedrag van minimaal € 20,- in rekening gebracht .
Bij annulering minder dan 24 uur, voor huur zal het bedrag 50% van de totale huur prijs zijn. Dit met een minimaal bedrag van € 20,-

Bij opdracht en of Prijs aanvraag : gaat u altijd akkoord met onze huur voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gelezen door huurder :

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)